My Notes (PISMP)

SEMESTER 1
 FPM


PENGENALAN PENDIDIKAN KHAS

LITERASI BAHASA  BBM


PERGERAKAN ASAS & PERMAINAN KANAK2


Gaya pengajaran mosston & ashworth

PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI


perkembangan bahasa kanak2 normal

SEMESTER 3
  PJM3016 Anatomi & FisiologiANATOMI & FISIOLOGI 1

sistem rangka manusia

NOTES / MODUL ANATOMI DAN FISIOLOGI


EDU3104   Pengurusan Bilik Darjah & Tingkah Laku


PENGURUSAN BILIK DARJAH

CONTOH2 SOALAN EDU 3104PSV3104  Pengajian & Pengurusan Kurikulum Pend. Seni Visual


PENGERTIAN DAN KONSEP KURIKULUM PSV SERTA KONSEP SUKATAN.pptx

SOALAN LATIHAN UNTUK EXAM


KONSEP 5PPKD3110  Audiologi Dalam Pendidikan


PKD 3110 KULIAH 1PKD3 Bahasa  Isyarat Malaysia  &  Deaf Culture


deaf cultural kuliah 1
WAJ3106 Hubungan Etnik

Kawaii Green


GERKO – Pandu Puteri Kadet


SEJARAH PANDU PUTERI
                SEMESTER 4 (pismp)


 PJM 3110 

TAJUK 1 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PJ