Intervensi Awal

Intervensi awal

  •      Permulaan  atau langkah pertama nak kesan masalah awal kanak2

  •      Satu perkhidmatan berstruktur yang membantu mempertingkatkan pertumbuhan dan perkembangan kanak2 serta sokongan terhadap keluarga pada tahun2 awal yang kritikal bagi seseorang kanak- kanak yang bekeperluan khas.

  •          Gabungan antara ibu bapa dan ahli profesional akan dapat membantu kanak- kanak, keluarga & komuniti keseluruhannya.


o   Selalunya dijalankan melalui aktiviti terapi mengikut tahap atau masalah kanak- kanak
o   Peringkat awal maksudnya sejak lahir @ sejak masalah dikenal pasti
  •          Perkhidmatan ini disampaikan dalam konteks:


o   Mempertingkatkan perkembangan dan pendidikan kanak- kanak
o   Mengurangkan perbelanjaan pendidikan khas, rehabilitasi & keperluan kesihatan
o   Mengurangkan perasaan keseorangan, tekanan, kekecewaan, yang mungkin dialami oleh keluarga


  • Membentu kanak- kanak membesar dengan menjadi individu yang produktif dan mampu berdikari. 


0 kwan2 yg baik hati nk gtau something kat Missz Dy: