TAJUK 7 STRATEGI, KAEDAH DAN TEKNIK P&P PJ
Pendekatan
§  merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran dijalankan berdasarkan kepada objektifnya (dalam jangka masa panjang). Edward m.anthony,1963
§  satu set andaian yang saling berkaitan dengan proses p&p serta mempunyai unsur2 aksiomatik (diterima tanpa keraguan).
§  Jenis-jenis pendekatan:
o    Tradisional=guru beri arahan (guru sebagai pengajar) dan murid ikut arahan. Pembelajaran sehala. Tentukan ujian piawai dan mengukur P&P mengikut gred.
o    Humanistik=kecenderungan untuk berkembang dan mecapai hasrat sendiri. Guru sebagi fasilitator yang memberikan motivasi, kesedaran kepentingan belajar dan meransang pembelajaran murid. Ujian piawai tidak penting dan gred bukan pengukur pengajaran.
o    gabungan= gabunagan tradisional dan humanistik. Guru membuat analisis keadaan fizikal, ciri murid dan jenis risiko yang ditanggung sebelum memilih gaya,kaedah dan teknik p&p. ujian dilakukan berasaskan ciri2 murid. Guru sebagai fasilitator atau pengajar mengikut keperluan objektif. Murid dan sekolah mempunyai peluang untuk menilai sendiri.
Strategi
§  penentuan dan perancangan kaedah dan teknik untuk mencapai objektif jangka panjang.
§  konsepnya adalah berteraskan kepada:
o    Kebijaksanaan memilih pendekatan.
o    Kecekapan merancang kaedah dan teknik.
o    Berdasarkan objektifnya.

Kaedah
§  Satu siri tindakan guru yang sistematik.
§  Pembelajaran khusus dalam jangka masa pendek.
§  1 cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah2 penyampaian yang tersusun merujuk kepada satu ikhtiar keseluruhan yang dikehendaki.
§  Jenis-jenis kaedah:
o    Kaedah kuliah  -  pembelajaran dalam kelas yang melibatkan teori dan praktikal.
o    Kaedah demonstras  -  pembelajaran melalui lisan dan penglihatan tentang sesuatu tugas dilaksanakan.
o    Kaedah pembelajaran masteri  -  pastikan murid kuasai sesuatu hasil pembelajaran yang ditentukan sebelum berpindah ke pembelajaran seterusnya. (taksonomi bloom)
o    Kaedah pembelajaran koperatif  -  tekankan interaksi sosial dan bina kemahiran tertentu. dilaksanakan dalam BD yang mempunyai murid dari kumpulan yang mempunyai keupayaan yang berlainan. Murid bekerja dalam kumpulan kecil ke arah mencapai objektif pembelajaran yang sama.
o    Kaedah perbincangan  -  interaksi dua hala iaitu murid dengan murid dan murid dengan guru. Meransang perhubungan antara ahli dalam BD dan libatkan murid bergiat secara aktif dalam pembelajaran. Murid berkongsi maklumat, tingkatkan kefahaman dan kemahiran interpersonal.
o    Kaedah projek  -  tugasan dilaksanakan diluar BD secara individu/kumpulan. Berkonsepkan belajar sambil mempraktikan yg boleh mempercepatkan pembentukan kefahaman dalam proses pembelajaran
o    Kaedah pembelajaran kolaboratif  -  pembelajaran melalui murid belajar menerusi interaksi dengan orang lain untuk menambah pengetahuan. Guru bertindak sebagai model/penunjuk arah untuk bantu murid selesaikan masalah dan bina pengetahuan. Kaedah penemuan (inkuiri)  -  dilaksanakan melalui lima peringkat iaitu kenal pasti masalah,rancang penyelesaian,kumpul maklumat,tafsiran dan kesimpulan.

Teknik
§  kemahiran guru dalam pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar.
§  menentukan keberkesanan pengajaran ditahap optimum berteraskan kriteria umur, kebolehan, kecerdasan dan minat.
a. Teknik Demonstrasi
*       berusatkan guru dan aktiviti dimana seseorang menunjukkan cara melakukan atau menghasilkan sesuatu di hadapan murid semasa sesi pengajaran.
*       Murid memerhati dan mengenalpasti prosedur atau cara untuk melakukan sesuatu aktiviti tersebut.
*       Dengan itu, murid dapat melakukan aktiviti ini dengan sendiri secara sistematik, teratur dan betul.
b. Teknik Alat Pandang Dengar
*       Alat-alat pandang-dengar yang boleh digunakan termasuk wayang gambar, filem, carta, poster dan sebagainya yang menunjukkan bagaimana sesuatu kemahiran dilakukan dengan teknik yang betul.
*       Memberikan penerangan dalam membetulkan kesalahan.
c. Teknik Kinestesis
*       Kinestesis Manual
*       Guru memimpin setiap pergerakan dan kemahiran melalui perlakuan yang sebenar, sehingga murid dapat merasai pergerakan tersebut.
*       Setelah melakukannya berulang kali, murid akan mula memahami idea pergerakan yang betul.
*       Murid akan berusaha untuk memperbaikinya berpandukan kepada deria kinestesis pergerakan yang sebenar.


Gaya P&P

§  Gaya langsung
o    pembelajaran berpusatkan guru. Berpandukan teori pembelajaran tingkah laku. Berfokuskan kepada yang ingin dipelajari tetapi tidak mengambil kira perbezaan individu (anggap murid capai tahap pembelajaran dan kemajuan yang sama). Persekitaran pembelajaran yang berstruktur. Contoh gaya arahan dan gaya tugasan.
§  Gaya tidak langsung
o    berpusatkan pelajar. Berpandukan teori pembelajaran kognitif. Mengambil kira perbezaan murid dan memberi peluang kepada murid untuk merasai kejayaan pada tahap kebolehan sendiri. Namun, gaya ini memakan masa yang panjang dan memerlukan guru untuk berlatih serta bersabar. Contoh gaya tidak langsung ialah gaya penyelesaian masalah dan gaya tindak balas.
§  Gaya gabungan
o    berpusatkan guru dan murid. Sesuatu pembelajaran akan berlaku dengan berkesan sekiranya guru dapat memilih gaya pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan ciri murid. Murid akan menyelesaikan masalah dan guru bertindak sebagai pembimbing serta motivator. Cenderung kepada gaya penemuan terbimbing.


0 kwan2 yg baik hati nk gtau something kat Missz Dy: