TAJUK 4 HURAIAN DAN TAFSIRAN SUKATAN PELAJARAN PJ KBSR
Konsep kesepaduan, penggabungjalinan dan integrasi dalam pendidikan jasmani

§  Bersepadu dan kesepaduan bermaksud bersatu, bercantum, dan bersama ; bukannya terpisah, terasing, tercerai atau terpencil.
§  Kesepaduan-keadaan bersepadu, perihal bersepadu menjadi kesatuan yang utuh (Kamus Dewan Edisi 4, Halaman 1112,Baris 16).
§  Konsep dalam P&P- Kesepaduan merupakan perjalinan dan pengadunan unsur-unsur ilmu pengetahuan kemahiran , bahasa serta nilai-nilai dalam semua matapelajaran secara integrasi dan menyeluruh.
§  Kesepaduan merupakan penjalinan dan pengaduan unsur2 ilmu pengetahuan kemahiran bahasa serta nilai2. 
§  Guru mestilah menekan aspek kesepaduan dalam merancang strategi pembelajaran.
§  Contohnya:
§  Pengajaran Geografi atau Sains pendekatan pengajaran semata – mata tertumpu kepada kemahiran. Unsur kekerapan nilai – nilai murni atau bahasa Melayu merentas kurikulum tidak dimasukkan.
§  Ini tidak ada kesepaduan.
§  Antara teknik yang terkini digunakan bagi membolehkan kesepaduan berlaku ialah
*       Penggabungjalinan
*       Rasionalnya beberapa kemahiran dapat diperoleh secara serentak dan terpadu.
*       Contohnya : Guru mengajar pergerakan kreatif dan pada masa yang guru menggabungkan muzik. Oleh itu murid dapat mempelajari rentak atau irama muzik yang sesuai untuk dipadankan dengan pergerakan kreatif.
*       Penyerapan
*       Proses menyatukan isi atau kandungan daripada mata pelajaran lain.
*       Contoh : Topik pengiraan BMI dalam Pendidikan Jasmani. Maka penyerapan Matematik dalam Pendidikan Jasmani.

Cara Pelaksanaan

ü  Kesepaduan dari segi bahan pengajaran dan pembelajaran.
§  Contoh :
§  Bahan pengajaran dan pembelajaran digunakan untuk sama untuk beberapa permainan tertentu.
§  Aktiviti yang guru jalankan menggunakan bentuk aktiviti yang menarik dan diolah mengikut kemampuan dan tahap murid itu sendiri.
ü  Kesepaduan yang berbentuk ‘intra’ (berlaku dalam satu mata pelajaran)
§  Contoh :
§  ilmu pengetahuan bercantum dengan kemahiran dalam satu mata pelajaran.
§  Dalam PJ, mengajar kemahiran bola sepak dan menyelit nilai murni dan moral.
§  Bagi menjamin perkembangan JERIS murid.
ü  Kesepaduan yang berbentuk ‘inter’(yang berlaku dengan menggabungkan pengetahuan atau pengetahuan denga mata pelajaran lain)
§  Contoh
§  Dalam PJ sekolah rendah ada tajuk mengenali bahagian tubuh kita. Di sini pergabungan dengan subjek sains.
ü  Kesepaduan antara aspek teori dengan amali.
§  Contoh :
§  PJ yang teori yang terkandung buku juga bersepadu dengan amali yang sediakan unruk murid – murid.
ü  Kesepaduan di antara aktiviti kokurikulum dengan aktiviti kurikulum.
§  Contoh :
§  PJ yang ada mengajar tajuk kemahiran asas olahraga seperti lari lompat berpagar. Ini bercantum dengan aktiviti kokurikulum di sekolah seperti persatuan olaharaga.
ü  Kesepaduan di antara aktiviti di dalam bilik darjah dengan luar bilik darjah.
§  Contoh :
§  Aktiviti berdasarkan teori dan pengenalan dilakukan di dalam kelas dan kesinambungannya di luar bilik darjah.
§  Pengenalan aktiviti pengajaran di dalam kelas adalah asas dan sejajar dengan aktiviti di luar bilik darjah.
§  Aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah lebih secara praktikal dan amali, oleh itu murid dapat ekplorasi aktiviti dengan lebih baik.
ü  Kesepaduan dalam strategi pengajaran dan pembelajaran.
§  Contoh :
§  Strategi diatur terlebih dahulu sebelum pengajaran dan pembelajaran dilakukan dalam rancangan pengajaran harian.
§  Teknik dan strategi sesuai dengan jenis aktiviti, bahan bantu pengajaran dan tajuk pengajaran.

Tunjang pembelajaran pendidikan jasmani

Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani disusun mengikut tiga tunjang utama iaitu :
1. Kecergasan
§  Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan aktiviti fizikal secara berterusan tanpa merasa lesu. Tumpuan diberi kepada komponen kecergasan fizikal berasaskan kesihatan dan perlakuan motor.
2. Kemahiran
§  Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan kemahiran daripada aspek pergerakan otot besar dan otot halus.Tumpuan diberi kepada kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnastik, pergerakan kreatif dan rekreasi.
3. Kesukanan
§  Konsep tunjang ini menitikberatkan kefahaman dan pengetahuan bagi mengukuhkan amalan pendidikan jasmani dan sukan. Tumpuan diberi kepada aspek keselamatan, pengurusan, kerjaya, etika dan isu-isu dalam pendidikan jasmani dan sukan.

0 kwan2 yg baik hati nk gtau something kat Missz Dy: